اشکذر خبر

افغانها در اشکذر
برگی از تاریخ اشکذر

افغانها در اشکذر

سیصد سال پیش سربازان محمود افغان سر راهشان از یزد به اصفهان از اشکذر که در مسیرشان بوده است عبور کرده اند؛ مردم که از قبل؛ خبر هجوم افغانها را شنیده بودند؛ به قلعه اشکذر که دارای حصارهای بلند است؛ پناه می برند.

اشکذر و پلو نوروز
برگی از تاریخ اشکذر

اشکذر و پلو نوروز

روزگاری در اشکذر پلو یک غذای اعیانی بود، پلو سر سفره اغنیا بود و عامه مردم بجز عید نوروز به ندرت در ایام سال آن را می خورند.

دیرهنگام ترین بارش برف در اشکذر
برگی از تاریخ اشکذر

دیرهنگام ترین بارش برف در اشکذر

بیش از نیم قرن پیش بارش برف آنقدر دیر هنگام بود که کهنسالان اشکذری نقل می کنند : «ما نسلی هستیم که زردآلو در برف جمع کرده ایم» 

پخش نوار سخنرانی امام خمینی در اشکذر
برگی از تاریخ انقلاب اشکذر

پخش نوار سخنرانی امام خمینی در اشکذر

در اسناد ساواک آمده است شخصی به نام شیخ محمدحسن پورذاکری ۲۱ساله شغل طلبه در قم اهل اشکذر دو نوارمربوط به سخنرانی روح الله خمینی که مربوط به حوادث اخیر قم و تبریزمی باشد در اختیار انقلابیون اشکذر گذارده است.

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec