اشکذر خبر

اولین انتخابات جمهوری اسلامی در اشکذر چگونه بود
برگی از تاریخ اشکذر

اولین انتخابات جمهوری اسلامی در اشکذر چگونه بود

صف طولانی کسانی که در انتظار ایستاده تا درب حوزه ی انتخابات سالن مدرسه شهید رجایی باز شود و رای آری را به جمهوری اسلامی بدهند. بسیار دیدنی بود .پیرمردان و زنان سالخورده ای که عصاکشان وافتان و خیزان با نفس های به شماره افتاده خود را به صندوق می رساندند

داستان اولین ماشینی که به اشکذر آمد!
برگی از تاریخ اشکذر

داستان اولین ماشینی که به اشکذر آمد!

کسی اول باور نمی کرد می گفتند آتش می کنی آتش خودش می بردش می گفتند: یک چیزی مثل آم غربال می ماند. کله این طرف و آن طرف می کند. آتش خانه هم دارد. می گفتند آتش تویش می سوزد پیدا نیست

مشقات تعیین وقت و اوقات شرعی / میرزا محمد پیشداد موذن و مناجات خوان اشکذر
برگی از تاریخ اشکذر

مشقات تعیین وقت و اوقات شرعی / میرزا محمد پیشداد موذن و مناجات خوان اشکذر

دقایقی قبل از اذان صبح میرزا محمّدبر روی بام می آمد و سه بار می گفت « آب است و تریاک» و بعد می گفت «آب است و زهر مار» یعنی مردم، اذان صبح نزدیک است و دست از خوردن و آشامیدن بکشید! و پیشخوانی اذان صبح را شروع می کرد

افغانها در اشکذر
برگی از تاریخ اشکذر

افغانها در اشکذر

سیصد سال پیش سربازان محمود افغان سر راهشان از یزد به اصفهان از اشکذر که در مسیرشان بوده است عبور کرده اند؛ مردم که از قبل؛ خبر هجوم افغانها را شنیده بودند؛ به قلعه اشکذر که دارای حصارهای بلند است؛ پناه می برند.

اشکذر و پلو نوروز
برگی از تاریخ اشکذر

اشکذر و پلو نوروز

روزگاری در اشکذر پلو یک غذای اعیانی بود، پلو سر سفره اغنیا بود و عامه مردم بجز عید نوروز به ندرت در ایام سال آن را می خورند.

دیرهنگام ترین بارش برف در اشکذر
برگی از تاریخ اشکذر

دیرهنگام ترین بارش برف در اشکذر

بیش از نیم قرن پیش بارش برف آنقدر دیر هنگام بود که کهنسالان اشکذری نقل می کنند : «ما نسلی هستیم که زردآلو در برف جمع کرده ایم» 

پخش نوار سخنرانی امام خمینی در اشکذر
برگی از تاریخ انقلاب اشکذر

پخش نوار سخنرانی امام خمینی در اشکذر

در اسناد ساواک آمده است شخصی به نام شیخ محمدحسن پورذاکری ۲۱ساله شغل طلبه در قم اهل اشکذر دو نوارمربوط به سخنرانی روح الله خمینی که مربوط به حوادث اخیر قم و تبریزمی باشد در اختیار انقلابیون اشکذر گذارده است.

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec