جلسه آموزشی جهت مشارکت همیاران طبیعت در اطفای حریق عرصه های طبیعی با حضور بخشدار خضرآباد و دهیاران روستاهای این بخش در محل بخشداری خضراباد برگزار شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ جلسه آموزشی جهت مشارکت همیاران طبیعت در اطفای حریق عرصه های طبیعی با حضور پرهزگار بخشدار خضرآباد و دهیاران روستاهای این بخش در محل بخشداری خضرآباد برگزار شد.

این دوره آموزشی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و ترویج فرهنگ ایمنی در بین دهیاری ها و روستاها برگزار شد؛ اصول مبانی اطفا حریق‏‏‏، حریق جنگل و مراتع، شناخت انواع آتش و مواد اشتعالزا برای حاضران ارائه شد.

در این جلسه محمدرضا فاضل پور رییس اداره منابع طبیعی شهرستان اشکذر با اشاره به دستورالعمل بکارگیری همیاران طبیعت در اطفای حریق و نقش مهم انها توضیحاتی ارائه نمود و خواستار همکاری همگان شد.

در ادامه گروه های هدف تعیین و وظایف هر کدام بیان گردید و فاضل پور با تاکید بر این که دهیاران هنگام آتش سوزی بلافاصله به سامانه گویای ۱۵۰۴ گزارش دهند؛ افزود: تا قبل از رسیدن نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با لوازم اطفاء حریقی که در اختیار دارند جهت خاموش کردن آتش وارد عمل شوند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشکذر با اشاره به این که در هنگام بروز آتش سوزی در مراتع و جنگل ها باید از ظرفیت دهیاران استفاده شود گفت: دهیاران در هر روستا می توانند برای پیشگیری از آتش سوزی در سطوح وسیع و اطفاء حریق از حضور همیاران طبیعت و حتی داوطلبان جوامع محلی نیز بهره مند شوند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/OMp18