بمناسبت فرا رسید ماه محرم الحرام کاروان منادیان محرم (غم) شب گذشته با حضور پرشور مردم اشکذر از میدان ورودی اشکذر به حسینیه سفید حرکت کرد.

به گزارش اشکذر خبر، بمناسبت فرا رسید ماه محرم الحرام کاروان منادیان محرم (غم) شب گذشته با حضور پرشور مردم اشکذر از میدان ورودی اشکذر به حسینیه سفید حرکت کرد، در پایان کاروان، مراسم تعویض یرچم حسینیه سفید انجام شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/fgGAD