سیل درختان .احشام و… در مسیر خود به چرخاب اشکذر آورد سالخوردگان اشکذر روایت می کنند بعد از سیل مردم به چرخاب می رفتند و درختان و چوب هایی که سیلاب آورده بود را به اشکذر می آوردند تا بعنوان هیزم از آن استفاده کنند.

 اشکذرخبر: پنج شنبه ۲۸تیر۱۳۳۵شمسی مقارن با عید قربان بارش شدید باران در مناطق بالادست شهر تفت آغاز می گردد و سیل به راه افتاد این سیل که بخاطر حجم خسارات و رنگ سیاه به «سیل سیاه» معروف شد

جلیل فلاح درکانال تفت قدیم درباره سیل اینگونه می نویسد: «این سیل علاوه بر یزد در مناطق مرکزی ایران مثل اصفهان و فارس و کرمان خسارت های زیادی به بار اورد و چندین روستا در انار و رفسنجان کرمان را به طور کلی نابود کردآمار مفقودین و متوفیان بالای ۵۰ هزار نفر گزارش شدحجم سیل به قدری بود که تا بیابان های اطراف اشکذر زیر آب رفته بودوراههای ارتباطی با یزد نیز قطع شده بود – این سیل که از دور با غرش زیاد و سیاه رنگ بود به سیل سیاه معروف شده – سیل تیرماه ۱۳۳۵ قسمت زیادی ده احشام واهالی روستا دَرَه را همراه خود برد»

سیل درختان .احشام و… در مسیر خود به چرخاب اشکذر آورد سالخوردگان اشکذر روایت می کنند بعد از سیل مردم به چرخاب می رفتند و درختان و چوب هایی که سیلاب آورده بود را به اشکذر می آوردند تا بعنوان هیزم از آن استفاده کنند.

سید حسین علوی نسب مشهور به آقا حسین در مصاحبه با نشریه آوای اشکذر چنین تعریف می کند: « من در حد ۱۴، ۱۵ سال داشتم که با پدرم رفته بودیم حاجی آباد کار کنیم از روزی که رفتیم باران شروع شد و تا دوازده روز پشت سرهم داشت باران می آمد خیلی از ساختمان ها و دیوارها خراب شد بعد هم سیل آمد یک نفر داد می زد سیل سیل سیل اول سر و صدا و غرش سیل که داشت نزدیک می شد آمد و سیل سر رسید بلندی سیل چند متر می شد خوب شد که ما از مسیر سیل فاصله داشتیم و خود را به جای بالاتر رساندیم من یک دفعه متوجه شدم پدرم نیست خیلی ترسیدم گفتم ای دادو بیداد سیل پدرم را برد یک نفر گفت نه پدرت رفته جایی دیگر و وقتی روی جای بالاتری رفتیم در فاصله دوری پدرم را دیدم که با تعدادی گوسفند روی بلندی است پدرم وقتی فهمیده بود سیل دارد می آید با عجله رفته بود گوسفند ها از طویله بیرون کرده بود و با خود به بلندی برده بود کار خطرناکی کرده بود ولی گوسفندها را هم نجات داده بود»

۷مرداد ۱۴۰۱ استان یزد نیز شاهد سیلی مشابه ۶۶ سال پیش خود بود.

(تصاویر سیل ۷مرداد ۱۴۰۱ چرخاب اشکذر)

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/V0qwP