اشکذر خبر

مطالب با برچسب : یزد شهر دوستدار معلول
بیست و نهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد

بیست و نهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر منتشر شد

اشکذر خبر: بیست و نهمین مجله تصویری به اضافه اشکذر به گفتگو با جمال الدین عزیزی بندرآبادی «شهردار شهر جهانی یزد» در مورد شهر پایدار و هوشمندسازی شهر اختصاص دارد. ارتقا کیفیت زندگی مردم در شهر،‌ شهر هوشمند، معرفی فرهنگ، ظرفیت سازی و برند سازی شهر یزد بعد از ثبت جهانی آن، اقدامات در جهت […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec