هفته احسان و نیکوکاری در اشکذر | پایگاه خبری اشکذر نیوز
آیین اکرام فاطمی- شور نیکوکاری در مدرسه فاطمه زهرا (س) رضوانشهر ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

آیین اکرام فاطمی- شور نیکوکاری در مدرسه فاطمه زهرا (س) رضوانشهر