نوروز در اشکذر | پایگاه خبری اشکذر نیوز
گزارش تصویری از برگزاری جشن بهاردر بهار پارک اشکی ۰۵ فروردین ۱۴۰۲

گزارش تصویری از برگزاری جشن بهاردر بهار پارک اشکی

به گزارش اشکذر خبر؛ گزارش تصویری هفتمین شب جشن بهار در بهار که این شب ها در پارک اشکی برگزار میگردد؛ منتشر شد.

این شب ها در پارک اشکی چه می گذرد؟ ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

این شب ها در پارک اشکی چه می گذرد؟

گزارش تصویری جشن بهار در بهار منتشر شد.