اشکذر خبر

مطالب با برچسب : نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال

موسسه شهیدان اهل قلم شایسته تقدیر در جشنواره رسانه های دیجیتال

بخش پایگاه های اینترنتی با ۷۲اثر برگزیده، رکورد را شکست موسسه شهیدان اهل قلم یکی از نامزدهای دریافت جایزه در بخش برترین پایگاه مبلغ و مروج فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس بود از کسب مقام باز ماند. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت ارشاد ستاد پنجمین نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال، جایزه رتبه دوم […]