اشکذر خبر

مطالب با برچسب : نظرسنجی
89 درصد از مخاطبان «اشکذر خبر»: توزیع اعتبارات استانی میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر نیست

89 درصد از مخاطبان «اشکذر خبر»: توزیع اعتبارات استانی میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر نیست

بیش از 89 درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی اشکذر خبر  توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی را در شان شهرستان اشکذر نمی دانند. به گزارش اشکذر خبر ، در این نظرسنجی از مخاطبان پرسیده شده بود: آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟ پاسخ های مخاطبان […]

تبلیغات
iau
car
ads
farntec
124