ملاقات مردمی جوکار | پایگاه خبری اشکذر نیوز
گزارش تصویری از جلسه ملاقات مردمی صالح جوکار با مردم اشکذر ۳۰ دی ۱۳۹۳

گزارش تصویری از جلسه ملاقات مردمی صالح جوکار با مردم اشکذر