مسابقات تورنی ریاضی | پایگاه خبری اشکذر نیوز
۰۵ بهمن ۱۳۹۲

رقابت بيش از 120 نفر دانش آموزان مدارس اشكذر در مسابقات تورني تيم رياضي

به گزارش اشکذر نیوز، اين مسابقات با هدف تشويق و ترغيب دانش آموزان به مطالعه بيشتردر زمينه علم رياضي ، ايجاد علاقه درس رياضي در دانش آموزان ،تقويت روحيه نشاط و همكاري و تعاون بين دانش آموزان در سالن شهيد مختاري اين مديريت برگزار گرديد. مومني معاون آموزشي آموزش و پرورش اشکذر، اين رقابت را […]