مدرسه راهنمایی شهیدباهنر اشکذر | پایگاه خبری اشکذر نیوز
مراسم جشن تکلیف نوجوانان اشکذر برگزار شد ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

مراسم جشن تکلیف نوجوانان اشکذر برگزار شد

به گزارش اشکذر نیوز، مراسم جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید باهنر اشکذر در اداره سازمان تبلیغات شهرستان برگزار شد.