محسن سعید منش | پایگاه خبری اشکذر نیوز
۰۱ تیر ۱۳۹۳

رئیس جدید دانشگاه علم و هنر اشکذر منصوب شد

به گزارش اشکذر نیوز، با حکمی از سوی ریاست دانشگاه علم وهنر یزد، رئیس جدید دانشگاه علم وهنر اشکذر منصوب شد در این حکم “دکتر محسن سعید منش” به عنوان ریاست جدید این دانشگاه منصوب شد. گفتنی است دکتر سعید دهقان به مدت یک سال ریاست این دانشگاه را برعهده داشته است. منبع: نسیم صادق