اشکذر خبر

مطالب با برچسب : صنایع آلاینده
چه کسی باید ترمز مسئولان ارشد یزد در صدور مجوز صنایع آلاینده را بکشد
یادداشت مدیرمسئول/

چه کسی باید ترمز مسئولان ارشد یزد در صدور مجوز صنایع آلاینده را بکشد

از رئیس‌جمهور منتخب مردم و نمایندگانشان در استان می‌خواهیم تا جلوی این‌سو استفاده را بگیرند و ترمز مسئولان صنعت و اقتصاد یزد که دیوانه‌وار مجوز صنایع آلاینده صادر می‌کنند را بکشند تا فاجعه‌ای به بار نیاوردند.

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec