اشکذر خبر

مطالب با برچسب : شهید محمد کاظم دهقانی اشکذری
عادت ندارم چند روز پشت سرهم نمازم را کامل بخوانم؟!

عادت ندارم چند روز پشت سرهم نمازم را کامل بخوانم؟!

شهید محمد کاظم دهقانی چند روزی بیش نبود که از جبهه برگشته بود که دوباره می خواست اعزام شود، مادر محمدکاظم به بدرقه پسرش آمده بود ، به او گفت: « کاظم ! الهی قربان قد و بالایت شوم تازه از جبهه برگشتی نمی خواهی چند روزی دیگر بمانی و بعد به جبهه بروی» . […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec