اشکذر خبر

مطالب با برچسب : شهرداری مجومرد
در امتداد تصویب شهر و شهرداری مجومرد

در امتداد تصویب شهر و شهرداری مجومرد

اشکذر خبر؛ علی مشیری نیا؛ تیرماه سالجاری برای شهرستان اشکذر فصل جدیدی گشوده شد. در این ماه و طی مصوبه هیات وزیران مبنی بر انتزاع محله موسوم به رضوانشهر از شهر اشکذر و تصویب شهر مجومرد؛ یک شهر به مجموعه شهرستان اشکذر اضافه شد و به این ترتیب صوت پایان اختلافات محلی زده شد.  گرچه […]

تبلیغات
iau
car
ads
farntec
124