شهادت | پایگاه خبری اشکذر نیوز
تو فقط سهمیه ام را دیدی… ۱۴ آذر ۱۳۹۳

تو فقط سهمیه ام را دیدی…

  شهید گمنام – سال هاست که حرفی در گوشه اتاق دلم مانده و قطره اشکی در گوشه چشمش… هر چند الان هم نمی گویم که شناخته شوم بلکه این بغض است که امانم را بریده و طاقتم را برده…! سال هاست که هم خودم در کنج خانه ام غریبم … و هم دلتنگی هایم […]