سیداحمد میرزاخلیلی | پایگاه خبری اشکذر نیوز
بخشدار جدید خضرآباد منصوب شد ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

بخشدار جدید خضرآباد منصوب شد

به گزارش اشکذر نیوز، اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، متن این حکم به شرح ذیل است: “جناب آقای محمدحسین غلامزاده سلام علیکم در اجرای تبصره ذیل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 6/12/1392 وزیر محترم کشور، جنابعالی را بعنوان بخشدار خضرآباد […]