اشکذر خبر

مطالب با برچسب : سرو تاریخی و ۱۷۰۰ ساله فیروزآباد
سرو تاریخی و ۱۷۰۰ ساله فیروزآباد

سرو تاریخی و ۱۷۰۰ ساله فیروزآباد

اشکذر خبر: ارتفاع  اصلی این سرو تاریخی ۳۷ متر بود که به عنوان بلند ترین  سرو کهن سال ایران شناخته شده است در مقابل سرو تاریخی ابرکوه با ارتفاع ۲۸ متر بعلت قداست این درخت در نزد زرتشتیان منطقه در اطراف آن شمع روشن می شد که به مرور زمان بر اثر آتش سوزی تنه  […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec