اشکذر خبر

مطالب با برچسب : ساختمان نیمه کار فنی و حرفه ای
اشکذر تنها شهرستانی که فاقد مرکز اختصاصی آموزش فنی و حرفه ای است/ ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان فنی و حرفه ای شهرستان بعد ۱۰ سال
رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر در مصاحبه تصویری با اشکذر خبر:

اشکذر تنها شهرستانی که فاقد مرکز اختصاصی آموزش فنی و حرفه ای است/ ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان فنی و حرفه ای شهرستان بعد ۱۰ سال

میرجلیلی از ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان فنی و حرفه ای شهرستان بعد ۱۰ سال خبر داد و گفت: دولت برای پروژه ها با پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی بودجه اتمام پروژه را اختصاص می دهد، امیدواریم با حمایت خیرین و مسئولان بتوانیم گام موثری برای تکمیل این پروژه که قطعا یکی پروژه هایِ موثر و مفید برای آینده جوانان شهرستان است، برداریم.

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec