اشکذر خبر

مطالب با برچسب : رمضان در جبهه
روزه های آنها ، روزه های ما !

روزه های آنها ، روزه های ما !

ساعت 12 شب ، شب یوم الشک . شبی که همه از هم خبر می گیرند آیا فردا ماه رمضان است ! همه به دنبال دیدن ماهی هستند که اگر دیده شود نور رحمتش آنقدر درخشان است که آلودگی های باطن را پاک خواهد کرد . ناگهان تلفن به صدا در آمد ! این وقت […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec