اشکذر خبر

مطالب با برچسب : رشوه،
تقدیر از کارمند اشکذری که رشوه نگرفت

تقدیر از کارمند اشکذری که رشوه نگرفت

با حضور دادستان شهرستان اشکذر از عملکرد شایسته مصطفی حیدری کارمند اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان به واسطه رد رشوه و اعلام گزارش آن به مرجع صالح قضایی تقدیر به عمل آمد.

تبلیغات
basij
iau
farntec
kilinik
car