اشکذر خبر

مطالب با برچسب : رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

تصویب رشته ژنتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

به گزارش اشکذر نیوز، با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به تصویب رسید. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با تأیید این خبر گفت : با پیگیری ها و رایزنی های انجام شده و با موافقت شورای گسترش […]