اشکذر خبر

مطالب با برچسب : رئیس دانشگاه علم وهنر اشکذر

رئیس جدید دانشگاه علم و هنر اشکذر منصوب شد

به گزارش اشکذر نیوز، با حکمی از سوی ریاست دانشگاه علم وهنر یزد، رئیس جدید دانشگاه علم وهنر اشکذر منصوب شد در این حکم “دکتر محسن سعید منش” به عنوان ریاست جدید این دانشگاه منصوب شد. گفتنی است دکتر سعید دهقان به مدت یک سال ریاست این دانشگاه را برعهده داشته است. منبع: نسیم صادق

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec