اشکذر خبر

مطالب با برچسب : دیرهنگام ترین بارش برف در اشکذر
دیرهنگام ترین بارش برف در اشکذر
برگی از تاریخ اشکذر

دیرهنگام ترین بارش برف در اشکذر

بیش از نیم قرن پیش بارش برف آنقدر دیر هنگام بود که کهنسالان اشکذری نقل می کنند : «ما نسلی هستیم که زردآلو در برف جمع کرده ایم» 

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec