دکتر فروزان نیا | پایگاه خبری اشکذر نیوز
۲۳ خرداد ۱۳۹۲

تخریب دکتر ولایتی با شایعه بیماری قلبی/دکتر فروزان نیا تکذیب کرد

در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات شایعه ای جهت تخریب دکتر ولایتی مبنی بر معاینه پزشک یزدی از ایشان منتشر شد که دکتر فروزان نیا این خبر را قویا تکذیب کرد