اشکذر خبر

مطالب با برچسب : دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر
اخبار کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

اخبار کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان رئیس برتر انتخاب شد در پانزدهمین اجلاس سراسری رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه های آزاد اسلامی که با حضور رؤسای باشگاه های سراسر کشور به میزبانی واحد بندرعباس برگزار شد، خانم ماریا فقیهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، موفق به […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec