دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر | پایگاه خبری اشکذر نیوز
اخبار کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

اخبار کوتاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان رئیس برتر انتخاب شد در پانزدهمین اجلاس سراسری رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه های آزاد اسلامی که با حضور رؤسای باشگاه های سراسر کشور به میزبانی واحد بندرعباس برگزار شد، خانم ماریا فقیهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، موفق به […]