اشکذر خبر

مطالب با برچسب : داشگاه علم و هنر
ساختمان جهاد دانشگاهی شهرستان اشکذر آرزوی برباد رفته مرحوم حاج فضل الله توکلی

ساختمان جهاد دانشگاهی شهرستان اشکذر آرزوی برباد رفته مرحوم حاج فضل الله توکلی

اشکذر خبر؛ علی مشیری نیا؛ سال ۱۳۷۷ برای شهرستان اشکذر دیار «نجابت، اصالت و رافت» نقطه عطفی است که میتوان تا چندین دهه آینده نیز به آن بالید و این بالندگی را برای آیندگان نیز به ارمغان گذاشت. سالی که به همت خیر نیک اندیش شادروان حاج فضل الله توکلی اولین مرکز آموزش عالی شهرستان […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec