اشکذر خبر

مطالب با برچسب : داروهای کلیوی،

گرانی داروهای کلیوی بزرگترین چالش بیماران در یزد

به گزارش نسیم صادق به نقل از یزدما،مسؤول انجمن حمایت از بیماران کلیوی یزد در گفتگو بااین خبرگزاری اظهار داشت: این انجمن با هدف رسیدن به وضعیت درمانی تمامی افرادی که در کارکرد کلیه خود دچار اختلال هستند، با اولویت دادن به بیماران دیالیزی و پیوندی در سال 1384 تشکیل شده است. عزت یادگار با […]