اشکذر خبر

مطالب با برچسب : خبرنگار اشکذر
به عنوان اولین خبرنگار اشکذر داوطلبانه به جبهه رفتم/ خبرنگاری چیزی جز عشق و علاقه نیست

به عنوان اولین خبرنگار اشکذر داوطلبانه به جبهه رفتم/ خبرنگاری چیزی جز عشق و علاقه نیست

“علی محمد دهقان” معروف به “علی محمد خبرنگار” از پیشکسوتان حرفه شریف خبرنگاری در شهرستان اشکذر است که به مناسبت روز خبرنگار مصاحبه ای را با وی ترتیب داده ایم. دهقان در مصاحبه با خبرنگار اشکذرخبر، به سابقه کاری خود در حرفه خبرنگاری اشاره کرد و گفت: از سال 61 مشغول شغل شریف معلمی شدم […]