اشکذر خبر

مطالب با برچسب : حوزه انتخابیه اشکذر
تداخلات جغرافیایی مانع ادغام حوزه‌های انتخابی اشکذر و میبد است

تداخلات جغرافیایی مانع ادغام حوزه‌های انتخابی اشکذر و میبد است

به گزارش خبرنگار اشکذر خبر، احمد زارع پور از نخبگان اجتماعی شهرستان اشکذر با اشاره به اینکه وجود حوزه انتخابی بین هر شهر و شهرستانی مستلزم وجوه مشترکات جمعیتی و جغرافیایی است؛ تأکید کرد د: شهرستان اشکذر و میبد نه‌تنها ازنظر جمعیتی هم‌تراز نیستند بلکه از نظر وسعت جغرافیایی نیز تفاوت فاحشی دارند.   رئیس […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec