اشکذر خبر

مطالب با برچسب : جلسه شورای آموزش و پرورش استان،
اولین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال 92

اولین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال 92

به گزارش نسیم صادق به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ، اعلام برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلّم ، طرح توسعه مراکز اختلات یادگیری ، ارائه گزارش عملکرد آموزش و پرورش استان و تقدیر از اعضای شورای آموزش و پرورش و ستاد پروژه مهر از رئوس نخستین نشست شورای آموزش […]