اشکذر خبر

مطالب با برچسب : تنبلی

12 راهکار بی نظیر برای غلبه بر تنبلي

به جاي استفاده از واژه «بايد» براي انجام کارها، سعي کنيد مزاياي ملموس و منطقي آن کار را در ذهن خود برجسته کنيد. ذهن ناخودآگاه شما از حس تحکم و اجبار بيزار است.اعصابم از دست خودم خرد شده بود و نمي توانستم هيچ فرد ديگري را مقصر جلوه بدهم. روي مبل لم داده بودم و […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec