اشکذر خبر

مطالب با برچسب : تغذیه در هوای آلوده
در این اوضاع آلودگی هوا چی بخوریم بهتر است؟

در این اوضاع آلودگی هوا چی بخوریم بهتر است؟

اشکذر خبر (اشکذر نیوز): هرساله با تعدد و توسعه کارخانه جات و صنایع مختلفی که اطراف شهرستان را محصور خود کرده اند، بر میزان آلودگی هوا افزوده شده و هر روز شاهد افزایش بیماری های ناشی از آلودگی هوا بوده و کشاورزان شاهد نابودی دست رنج خود هستند. اما از این حرفهای تکرار که بگذریم […]