اشکذر خبر

مطالب با برچسب : تاریخچه مطبوعات اشکذر
ماهنامه اشکذر با همه ی تلاشها برای ادامه ی حیاتش، فعلا حق حیات از او گرفته شد

ماهنامه اشکذر با همه ی تلاشها برای ادامه ی حیاتش، فعلا حق حیات از او گرفته شد

مهدی جعفری نسب اشکذری   هرگز دلـم برای کـم و بیش غـم نداشـت    آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت در دفـــــتر زمـانه فــتـد نامـــش از قـلـم    هر ملتی که مــردم صاحب قلـــم نداشت «فرخی یزدی» از وقتی که محمد صالح شیرازی کازرانی «کاغذ اخبار» خود را در سال 1252 در تهران منتشر […]