اشکذر خبر

مطالب با برچسب : برق در اشکذر
تاریخچه ورود برق به اشکذر

تاریخچه ورود برق به اشکذر

اشکذر خبر- محمدحسن طالبیان: همانند اکثر نقاط کشور، برق و روشنایی اشکذر در قدیم با پیه سوز بود بعد چراغ نفتی آمد، اول چراغ دستی بود بعد از آن چراغ توری آمد که اولین چراغ توری را حاج علی اکبر مقنی زاده از کشور هند به اشکذر آورد که برای مردم خیلی جذاب و دیدنی […]

تبلیغات
mci
car
ads
farntec
124