اشکذر خبر

مطالب با برچسب : باقیات الصالحات

بهترین ذخیره انسان برای بعد از مرگ!!

از آنجا که بهترین ذخیره برای انسان به ویژه بعد از مرگ ذخیره عمل صالح و باقیات الصالحات است و با فرا رسیدن مرگ و وفات انسان تمامی ارتباط او با دنیا و زخارف دنیا قطع می شود و طبق احادیث شریفه رابطه او با عالم ملک منقطع می گردد ، جز آنچه از باقیات […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec