اشکذر خبر

مطالب با برچسب : اولین دانشگاه اشکذر
اولین ها در اشکذر (۲)

اولین ها در اشکذر (۲)

اشکذر خبر: اولین‌ها در اشکذر اولین نشریه محلی اشکذر فصل‌نامه پیک نصر اشکذر بود که نخستین شمارۀ آن در یکم فروردین ۱۳۷۶ اشکذر به مدیرمسئولی مهدی جعفری نسب چاپ شد. اولین شمارۀ فصلنامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیک نصر اشکذر در ۵۰ صفحه و به قیمت ۷۰۰ ریال توسط موسسه‌ی نصر اشکذر منتشر شد. موسسه […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec