اشکذر در سال 93 | پایگاه خبری اشکذر نیوز
شهرستان اشکذر در سالی که گذشت! ۰۱ فروردین ۱۳۹۴

شهرستان اشکذر در سالی که گذشت!

به گزارش اشکذر نیوز، رویدادهای مختلفی که اشکذری ها در سال ۹۳ شاهد آن بودند، گاه نام اشکذر را جهانی و کشوری کرد و گاه حزن و اندوهی بر دل‌وجان آن‌ها نشاند، وقایعی که با ثبت اخبار آن در رسانه‌های مختلف، ‌ تاریخی شدند و تلخی یا شیرینی آن‌ها هیچ‌گاه از خاطره‌ها محو نخواهد شد. […]