اشکذر خبر

مطالب با برچسب : اشکذر در سال 93
شهرستان اشکذر در سالی که گذشت!

شهرستان اشکذر در سالی که گذشت!

به گزارش اشکذر نیوز، رویدادهای مختلفی که اشکذری ها در سال ۹۳ شاهد آن بودند، گاه نام اشکذر را جهانی و کشوری کرد و گاه حزن و اندوهی بر دل‌وجان آن‌ها نشاند، وقایعی که با ثبت اخبار آن در رسانه‌های مختلف، ‌ تاریخی شدند و تلخی یا شیرینی آن‌ها هیچ‌گاه از خاطره‌ها محو نخواهد شد. […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec