اسفنجرد | پایگاه خبری اشکذر نیوز
کشف یک شهر مدفون در شنزارهای یزد ۲۶ تیر ۱۴۰۲

کشف یک شهر مدفون در شنزارهای یزد

در حال حاضر در تصاویر هوایی از مکان این شهر چیزی جز تل‌های ماسه‌ای در وسعت بیابان قابل مشاهده نیست؛ اما اینجا روزگاری شهری پر رونق در حاشیۀ مسیر خراسان به اصفهان و شیراز بوده است؛ شهری که بنا بر افسانه‌ها اسفندیار پهلوان نامدار ایرانی آن را بنا کرده است.

در احوالات شیخ فخر الدین احمد اسفنجردی و برادرش شیخ محمد ۱۸ آذر ۱۴۰۰

در احوالات شیخ فخر الدین احمد اسفنجردی و برادرش شیخ محمد

فخرالدین احمد اسفنجردی، معروف به «شیخ احمد فهادان»وبرادرش شیخ محمد از عالمان برجسته و از عارفان صاحب کرامت سده هشتم هجری قمری بودند. از اهالی روستای اسفنجرد و مشغول به پیشۀ شومالی (آهار زدن پارچه شعر بافی) بودند. اسفنجرد زمانی از آبادیهای مهم سرزمینی بوده است که امروزه شهرستان اشکذر نامیده می شود