اشکذر خبر

مطالب با برچسب : اداره پست اشکذر
شرحی بر رنجنامه ای به نام ساختمان اداره پست شهرستان اشکذر

شرحی بر رنجنامه ای به نام ساختمان اداره پست شهرستان اشکذر

اشکذر خبر- علی مشیری نیا؛ راستش قرار نبود تیتری با این تیزی و تندی بزنم. اما وقتی نگاهی به تقویم و بی توجهی مسئولین نسبت به ساختمان اداره پست شهرستان اشکذر را محرز یافتم؛ دل را به دریا زدم و پیش خود انگاشتم؛ هر چه بادا؛ باد. سال گذشته و در پی اعتراضات شدید مردم […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec