اشکذر خبر

مطالب با برچسب : اداره منابع طبیعی شهرستان اشکذر
بازدید دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی جیرفت از عرصه های طبیعی شهرستان اشکذر

بازدید دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی جیرفت از عرصه های طبیعی شهرستان اشکذر

به‌منظور ترویج اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  در عرصه‌های ملی و طبیعی و همچنین آشنایی با  نحوه جلوگیری از گسترش فرسایش خاکی و تثبیت شن‌های روان به‌صورت طبیعی، تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه منابع طبیعی شهرستان جیرفت در معیت کارشناس بیابان اداره منابع طبیعی شهرستان اشکذر از عرصه‌های جنگل‌های دست کاشت و طبیعی […]

تبلیغات
iau
kilinik
ads
car
farntec