اشکذر خبر

مطالب با برچسب : ابوالکریم بن علی اشکذری سراینده و دانشور قرن هشتم
ابوالکریم بن علی اشکذری سراینده و دانشور قرن هشتم

ابوالکریم بن علی اشکذری سراینده و دانشور قرن هشتم

اشکذر خبر: ابوالکریم بن علی اشکذری سراینده و دانشور قرن هشتم است که بیشتر عمر او در نیمه دوم این قرن گذشته است اطلاعاتی از زندگی او در دست نیست دو اثر از او به یادگار مانده است ۱- منتزه الابصار، کتاب اشعار سرایندگان مقدم پارسی گو است که در ۷۰ باب صورت موضوعی تدوین […]

تبلیغات
iau
car
ads
farntec
124