• انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان اشکذر برگزار شد
    انتخابات هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهرستان اشکذر برگزار و علی‌اکبر کاظمی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان اشکذر انتخاب شد.