• عکس: حاتمی کیا، آوینی، شمقدری در سالهای دور
    تصویر زیر، ابراهیم حاتمی‌کیا، جواد شمقدری و شهید سیدمرتضی آوینی را در سال‌های دور نشان می‌دهد.