• اولين دوره:
    برگزاري كلاس آموزش ژيمناستيك در اشكذر
    هيئت ژيمناستيك شهرستان اشكذر در نظر دارد براي اولين بار يك دوره كلاس آموزشي ژيمناستيك در رده سني 4تا 10 سال را برگزار كند.