• دوره های آموزشی صنایع دستی فصل زمستان در اشکذر
    رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اشکذر گفت: دوره های آموزشی صنایع دستی فصل زمستان در اشکذر آغاز شده و تا نیمه اسفند ماه ادامه دارد.