• +تصویر
    طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در اشکذر شروع بکارکرد/هشدار رئیس اداره بهزیستی شهرستان اشکذر به والدین
    صبح امروز طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در مهدقرآن اشکذر با حضور جمعی از مسئولین شروع بکار کرد.