• گزارش تصویری/
    صدای پای مدارس همراه با صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و نظامی درشهرستان اشکذر
    صدای پای مدارس همراه با صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و نظامی درشهرستان اشکذر به صدا در آمد.