• شهردار اشکذر خبر داد
  نوسازی و بهسازی جاده ورودی اشکذر تا پایان سال 94
  شهردار اشکذر از بهسازی و نوسازی جاده ورودی اشکذر براساس طرح جدید اداره راه وشهرسازی استان تا پایان سال خبر داد.
  رئیس اداره راه و شهرسازی اشکذر:
  آغاز بهسازی «آسفالت محور ورودی اشکذر» از هفته آینده/ روکش آسفالت در انتظار بودجه استانی!
  رئیس اداره راه و شهرسازی اشکذر کمبود اعتبارات را مشکل اساسی«آسفالت محور ورودی اشکذر» نام برد و تصریح کرد: با توجه به اینکه جاده سنتو، جاده ترانزیتی محسوب می شود، برای رفع مشکلات آن باید منتظر بودجه های استانی بود.

  گزارش تصویری از وضعیت نامطلوب آسفالت جاده ترانزیتی کشور در محدوده اشکذر
  متاسفانه وضعیت آسفالت محور ترانزیتی یزد - اردکان در محدوده شهر اشکذر وضعیت نامطلوبی دارد که تا کنون خسارات مالی را به خودروها وارد نموده است.